Serba-serbi
Kegiatan
PENDERITA KUSTA
Kusta lain ditularkeun kusasalaman, tapi ku pergaulan anu lila eta oge lamun daya tahan tubuh seluler (bawaan ) lemah...
Numutkeun panalitian tina 100 urang,  95 urang teu katularan ku kusta, 3 urang katularan tapi teu geuring  jeung 2 urang deui  katularan bari geuring,  eta oge lamun teu diobatan...
Jadi naha make sieun ku penderita Kusta? Komo lamun manehna geus berobat mah kuman kusta na ge geus paraeh jadi moal nularkeun..

Tah..tah...tah.. jadi  bener ceuk si akang lamun di lingkungan urang aya nu kusta terus  sieun katularan, lain dijauhan....tapi deukeutan, bawa berobat ka Puskesmas supaya manehna bisa cageur deui da mun keur berobat atawa berobatna geus beres  mah moal nularkeun panyakitna ka lingkungan sabudereunana....
AYA SABARAHA RUPA PANYAKIT KUSTA?
Rupa panyakit kusta aya 2 nyaeta  Kusta Garing (Pausi Basiler : PB) jeung Kusta baseuh (Multi  Basiler : MB) Ciri-cirina nyatea :

1.    Kusta Garing ( PB)
Pasen kusta disebut ngabogaan panyakit kusta garing  (PB) lamun ngabogaan salah sahiji ciri – ciri ieu :
a.    Jumlah Bercak kulitna 1 (hiji) nepi ka 5 (lima)
b.    Syaraf nu ngandelan jeung aya  gangguan fungsi  syarafna aya 1 (hiji)
c.    Mun dipariksa laboratorium hasilna negatif lantaran kumanna saeutik
Obatna sapoe hiji, sa lembarna sabulaneun. Lila pangobatan 6 Bulan

2.    Kusta Baseuh (MB)
Pasen kusta disebut ngabogaan panyakit kusta baseuh (MB) lamun ngabogaan salah sahiji ciri – ciri dihandap ieu :
a.    Jumlah Bercak kulit  leuwih ti 5  (lima)
b.    Syaraf nu ngandelan jeung aya gangguan fungsi syarafna leuwih ti hiji
c.    Mun dipariksa laboratorium hasilna positif  lantaran kumanna loba


Print Share :
...